Waar kunnen we je mee helpen?

Ik wil graag mijn geld terug omdat ik mijn E-ticket niet heb kunnen gebruiken

  • Bijgewerkt

Een niet gebruikt E-ticket kan doorgaans niet worden ingeleverd en/of worden terugbetaald.
Daar waar duidelijk is dat je geen andere mogelijkheid had, gaan we hier soepel en welwillend mee om.

 

In dat geval kun je een verzoek indienen. Vermeld in dit verzoek in ieder geval:

  • de datum en het liefst tijd van bestelling
  • de gegevens van de bestelling (reisdatum, tijdstip, emailadres, welke actie, aantal tickets)
  • bewijs van de bestelling
  • bewijs van de betaling 
  • de reis waarvoor je het E-ticket had gekocht
  • de reden waarom het je het E-ticket niet hebt kunnen gebruiken (en om welke aantal het gaat)
  • jouw contactgegevens (telefoonnummer en emailadres)

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 3